فایل رایگان روش هاي تدريس در آموزش ابتدايي از ديدگاه معلم ( ترجمه شده از مقالات خارجي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش هاي تدريس در آموزش ابتدايي از ديدگاه معلم ( ترجمه شده از مقالات خارجي ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این مقاله بر مبنای پروژه تحقیقاتی کنونی به منظور یافتن کاربرد روش های تدریس در آموزش ابتدایی است. هدف این مقاله تحلیل و توصیف موقعیت فعلی بر مبنای نتایج بررسی کمی می باشد. پیامد اصلی مطرح شده در این مقاله، توصیف موقعیت فعلی در جمهوری چک از دیدگاه معلم و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش های تدریس مختلف در شیوه ی آموزشی است. روش تحقیق اساسی، مشاهده ی شرکت کننده بود. این مقاله، بخش اول یک تحقیق وسیع تر را نشان می دهد که بر روی کل شرکت کنندگان (معلمین، شاگردان، والدین) فرایند آموزشی متمرکز است.

لینک کمکی