فایل رایگان رهيافت هاي درون متني و برون متني تهاجم فرهنگي با محوريت منظومه فکري مقام معظم رهبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رهيافت هاي درون متني و برون متني تهاجم فرهنگي با محوريت منظومه فکري مقام معظم رهبري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد. و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعد های اقتصادی سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است.نوشتار حاضر با هدف شناخت تهاجم فرهنگی و عوامل نفوذ فرهنگی و طرق مقابله با ان با محوریت خط فکری ولی فقیه پرداخته و دریافته هدف اصلی گفتمان مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی ایجاد احساس در نسل جوانان . باز گرداندن انان به فرهنگ اسلامی پیروی از تعالیم دینی توام با امید به فردایی بهتر می باشد و چون ملت نظاره گر و مقلد اعمال مسولین می باشند مسئولین وظیفه دارند مجری نمونه ی این فرهنگ در زندگی فردی باشند و در عمل نشان دهند که پایبند به این ارزش ها هستند .

لینک کمکی