فایل رایگان سقط جنين از نگاه قانون و فقه اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سقط جنين از نگاه قانون و فقه اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

مقدمه : با توجه به تصویب ماده واحده ی سقط درمانی مصوب 1384 و تعامل متقابلی که این ماده واحده با قانون مجازات سال 1392 دارد بر آن شدیم تا با نگرشی بر پدیده سقط جنین و مسئولیتی که پزشکان در اینزمینه دارند به تبیین مبانی فقهی و نظرات آیات عظام در این زمینه بپردازیم. اما سوالی که مطرح می شود این است که قوانین و مقررات مربوط به سقط جنین تا چه حد در جهت حفظ حقوق مادر و مسئولیت پزشکان گامبرداشته است در پاسخ می توان گفت ماده واحده ی سقط درمانی سال 1384 تا حدودی در جهت منع صدور مجوزهای غیر قانونی بوده است تا از این حیث هم حقوق مادر حفظ گردد و هم پزشکان متخصص در این زمینه با نگرشی دقیق به موازین امر اقدام نمایند . در مقاله ی پیش رو سعی شده است که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده گردد و از منابع کتابخانه ای ، کتب ، مقالات و سخنرانی های اساتید محترم حقوق بهره لازم برده شود.

لینک کمکی