فایل رایگان سلامت روان از ديدگاه قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سلامت روان از ديدگاه قرآن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائل اساسی هر کشور ارتقای سلامتی افراد آن جامعه است که باید از ابعاد مختلف از جمله بعد روانی مورد توجه قرار گیرد. وظیفه اصلی بهداشت روانی تامین سلامت فکر و روان افراد جامعه است. در تعالیم اسلامی اهمیت زیادی به سلامت جسم و روان داده شده است.امام علی (ع) می فرماید: من کان فی النعمه جهل قدر البلیه: هر کس درآسایش و نعمت باشد قدر بلاء و گرفتاری را نمی داند. بنابراین پیشوایان معصوم (ع) در سیره رفتاری و عملی خود مسلمانان را به رعایت و حفظ بهداشت جسم و روان سفارش نموده اند.نویسنده با برشمردن برخی از مبانی بهداشت و سلامت نشان داده که قرآن برای بیان جزئیات مقوله ی سلامت و پزشکی مردم نازل نشده است و امکان عقلی آن نیز وجود ندارد؛ ولی کلیات و مبانی واصول آنها را بیان کرده است؛زیرا این اصول و مبانی در راستای هدایت انسان است.هدایت مردم زمانی میسر است که مردم سالم وتندرست باشند.جامعه ی بیمار جامعه راکد است. اما دین اسلام دین حرکت و رشد وبالندگی است به عبارت دیگر سلامت در متن دین نهفته است که با استفاده از برخی آیات و احادیث می توان آن را به اثبات رساند. اگر چه دیدگاه های روان شناسی عموما انسان محور بوده و از سلامت روان در محدوده ی زندگی دنیا سخن گفته اند، اما در قرآن اساس سلامت روان بر مبنای خدا محوری است و زندگی دنیا وآخرت انسان را پوشش می دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارتقای فایل رایگان سلامت روان از ديدگاه قرآن می باشدکه به مباحثی همچون سلامت روانی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است.

لینک کمکی