فایل رایگان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در پرتو انديشه هاي امام خميني (س)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در پرتو انديشه هاي امام خميني (س) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

خداباوری و نگرش توحیدی، محور نظام اسلامی و غایت نهایی آن است و اساس آموزه ها و اهداف کلی و به تبع آن مقاصد دیپلماسی و سیاست خارجی نظام اسلامی را تشکیل می دهد. ماهیت و نوع دیپلماسی اسلامی، بیشتر و ترجیحا فرهنگی است و به نحو آشکاری از نوع دیپلماسی عمومی است. چنین امری بیانگر آن است که در جمهوری اسلامی، اصلی ترین وظیفه و کارکرد دیپلماسی، اصلاح فرهنگی مردم و تهذیب آنها در کلیه سطوح ملی و جهانی است. افزون براین، در نوشتار حاضر، پس از آنکه در پرتو دو رویکرد کلان روابط بین الملل یعنی آرمان گرایی و واقع گرایی به بررسی مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) پرداخته شد، برخی از مهمترین راهبردها و بایسته های اساسی و اولویت ها و سطوح دیپلماسی نظام اسلامی از منظر قانون اساسی و اندیشه های امام خمینی (ره) بیان شده است.

لینک کمکی