فایل رایگان سيماي جامعه در اشعار سراج الدين قمري آملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سيماي جامعه در اشعار سراج الدين قمري آملي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تغیرات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در آفرینش شاهکارهای ادبی تاثیر گذارند. این آثار بدون بررسی تحلیل جامعه و فرهنگی که در آن رشد یافته اند میسر نیست و درحقیقت سروده های شاعران بازتاب اوضاع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی روزگار آنهاست . جامعه شناسی ادبیات می کوشد تاریخ اجتماعی را از خلال آثار ادبی باز نویسد و نقش تحولات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را در آفرینش شاهکارهای ادبی نمایان سازد . سراج الدین نیز از جمله شاعرانی است که به مدح بزرگان زمان خود پرداخته وبسیاری از مسائل اجتماعی در شعر او بازتاب داشته است این پژوهش به بررسی و شناخت جامعه وفرهنگ ایران در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم از خلال اشعار سراج الدین قمری می پردازد .این دوران از مهمترین و پرحادثه ترین دوران حکومت ترکان برایران است .شعر بویژه شعر مدحی از جایگاه والایی برخوردار است .در این پژوهش سعی شده شیوه حکومت و آداب و رسومی که در آن زمان در دستگاه حکومتی بوده و چگونگی اداره آن و همچنین مجازاتها و مشاغل وبه طور کلی اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی که شاعر در دیوان خود به کار برده به همراه مثال به صورت کلی بیان شود.

لینک کمکی