فایل رایگان صدور حکم بازداشت عمر حسن احمد البشير (( رئيس جمهور سودان )) از سوي دادگاه ديوان کيفري بين المللي و تاثير آن در بنيان مفهوم مصونيت سران دولت ها در عرصه روابط بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان صدور حکم بازداشت عمر حسن احمد البشير (( رئيس جمهور سودان )) از سوي دادگاه ديوان کيفري بين المللي و تاثير آن در بنيان مفهوم مصونيت سران دولت ها در عرصه روابط بين الملل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

مصونیت سران دولت ها در چند دهه گذشته همواره یکی از مهم ترین موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل کیفری بوده است . در حال حاضر مصونیت های سران دولت ها از طریق معاهدات و قواعد عرفی بین المللی شناخته و اجرا می شوند . مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده (( مصونیت از صلاحیت )) است ؛ در بر گیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیت های انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران دولت ها و برخی از مقامات دولتی در خارج اعطا می گردد . مصونیت های سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تا کنون تحول شگرفی یافته است . در این مقاله سعی بر این است که تاثیر تغییرات حاصله در مفهوم مصونیت سران دولت ها را با بررسی موردی پرونده رئیس جمهور سودان (( عمر حسن احمد البشیر )) در دنیای حقوق بین الملل و تاثیر آن در دیوان بین المللی کیفری و روابط بین دولت ها پرداخته شود .

لینک کمکی