فایل رایگان عدالت درسيره علوي (امامت وحکومت) ونقش آن در زندگي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عدالت درسيره علوي (امامت وحکومت) ونقش آن در زندگي اجتماعي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تبیین مساله عدالت درسیره ی علوی (امامت وحکومت) است. موضوع عدل و عدالت، یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است و مهمترین منابع آن، قرآن و سنت است. عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله ی اسلام نمود پیدا کرد و ارزش فوق العاده ای یافت. از شخصیت های مهم در این مکتب می توان به پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) اشاره نمود؛ که نمونه های بارزی از مجریان عدالت در دوران خود بوده اند، به گونه ای که در تاریخ بشریت، همواره نام ایشان قرین عدالت بوده وهمگان حتی مخالفین نیز به ویژگی بارز عدالت طلبی ایشان اذعان داشته اند. پژوهشگر در این پژوهش برآن است که با بررسی عدالت در سیره ی علوی به روش مروری ( استفاده از اسناد، کتب و متون کتابخانه ای و همچنین قرآن کریم و احادیث موجود ) به تبیین مساله بپردازد؛ چرا که بی شک، لازمه داشتن جامعه ی فاضله، برقراری و اجرای عدالت در تمامی زمینه هامی باشد. پژوهشگر در این پژوهش به تبیین مسائلی از جلمه:عدالت در قرآن کریم و احادیث، عدالت در سیره ی پیامبر و عدالت از دیدگاه امام علی (ع) با تکیه برنهج البلاغه پرداخته است و نتایج خود را درپایان خلاصه بیان کرده است.

لینک کمکی