فایل رایگان عدم گرايش اميد به زندگي متاهلي با توجه به افزايش قيمت ها در جواناني که قصد ازدواج دارند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عدم گرايش اميد به زندگي متاهلي با توجه به افزايش قيمت ها در جواناني که قصد ازدواج دارند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم عدم گرایش امید به زندگی متاهلی در جوانمان امروز بحث اقتصاد و امور مالی است که باعث شده است جوانان ما نسبت به ازدواح تمایلی نداشته باشند و این نگرش توانسته است کاهش چشمگیر نرخ ازدواج در جامعه باشد. نتیجه این که روند کاهش ازدواج سر منشاء بسیاری از آسیب ها و نگرانی ها در خانواده و جامعه شده است. روش پژوهش حاضر روش کتابخانه ای اسنادی می باشد. که نتایج به دست آمده نشان می دهد یکی از مسائل قابل توجه در امر ازدواج و تشکیل خانواده آمادگی های قبل از ازدواج ضرو می باشد که از اهمیت ویژه برخوردار است. این نوع آمادگی ها شامل انواع بلوغ ها می باشد از قبیل آمادگی بلوغ و انواع آن؛ بلوغ فکری، بلوغ عقلی، بلوغ عاطفی، بلوغ فیزیولوژیکی و بلوغ اقتصادی که همواره اساس و شالوده زندگی را می گذارد. به عنوان نمونه بلوغ اقتصادی یعنی اینکه کسی که می خواهد خانواده تشکیل دهد باید توانایی اداره مدیریت مالی و اقتصادی خانواده و تامین نیازهای کامل مالی کل اعضای خانواده از مسائل ریز گرفته تا مسائل بزرگ را بر عهده داشته باشد. کسی که در زمان ازدواج شغل و درآمد ثابتی ندارد و یا شغلی برای خود متصور نیست و یا در آینده نزدیک امیدی به شغل ندارد و یا اصلا توانایی دریافت شغلی را ندارد نشان دهنده این است که از لحاظ بلوغ اقتصادی به مرحله لازم نرسیده است. لذا چنین شخصی دچار مشکلات روحی و روانی بسیاری می شود که این امر نیز در امید به زندگی فردی یا متاهلی جوان تاثیر بسیاری دارد.

لینک کمکی