فایل رایگان عوامل تحقق وعده نصرت الهي در آيه 250 سوره بقره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل تحقق وعده نصرت الهي در آيه 250 سوره بقره :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

نصرت و یاری الهی، یکی از نکات مهمی است که خداوند عزیز، اهل ایمان را به آن فرا خوانده و در قرآن کریم بر آن تاکید نموده ولما برزوا لجالو ت : است. سوره بقره یکی از سورهایی است که به این موضوع می پردازد، خداوند در آیه 250 این سوره می فرماید وجنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز! و قدمهای ما را : و هنگامی که در برابر (جالوت) و سپاهیان او قرارگرفتند گفتند ثابت بدار! و ما را بر جمعیت کافران، پیروز بگردان! یافته ها حاکی از آن است که خداوند در قرآن کریم در یادکرد صحنه های صدر اسلام، مصادیق رسیدن نصرت الهی در دنیا رابیان کرده است، اما اینکه رسیدن کمک الهی چطور و وابسته به چه شرایطی است،ضرورت به یک واکاوی در قرآن مجید نیاز دارد چون از این منظر اهمیت دارد مولفه های تشکیل دهنده نصرت الهی را استخراج گردد. نصرت الهی یکی از وعده های الهی به مومنان است که شرط جلوه این وعده بر انجام تکالیفی از سوی گروه مومنان بوده و به شکل های مختلفی ظهور و بروز پیدا می کند. رویکرد این مقاله کتابخانه ای تحلیلی بررسی مصادیق نصرت الهی در آیه 250 سوره بقره از این سنت الهی است. بخش دیگراین نوشتار شامل بررسی استفاده های رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، از آیات نصرت الهی است. حضرت آیت الله خامنه ای در مواقعی که نظام اسلامی با بحران های مختلف روبرو بوده است، یکی از عوامل برون رفت از بحران را کمک و نصرت الهی دانسته اند.این نوشتار سعی دارد که با بررسی و تحیلیل دقیق وعده نصرت الهی از آن برای نوع بشریت در تمامی مراحل زندگی از آن الگو برداری کند.

لینک کمکی