فایل رایگان فاصله گرفتن از ارزش هاي زنانه در رسانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فاصله گرفتن از ارزش هاي زنانه در رسانه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

عمل به آموزه های فمنیسم، یکسری پیامدها و نتایجی را در جامعه به همراه داشته که بنیان جامعه یعنی نهاد خانواده را مورد تهدید قرار داده و درنتیجه باعث بهم ریختگی در روابط اجتماع و تغییر الگوهای اخلاقی گردیده است. بی تردید، نقش رسانه در وارد کردن این تفکرات کتمان ناپذیراست. مسائلی از قبیل کار کردن زن همانند مرد در مشاغل سخت و مردانه، کمرنگ شدن نقش همسری و مادری، گسترش بیاخلاقی در روابط خانوادگی، خانواده بدون فرزند و طرح عنوان برابری زن و مرد نشان از وارد شدن تاثیرات فمنیست در رسانه های کشور ما است. هدف از این پژوهش، توجه به زنان به عنوان یکی از پایه های حوزه مطالعات جنسیت است. این پژوهش به تاثیرات رسانه در وارد کردن ارزش های جدید برای زنان با تکیه بر اندیشه های فمنیسم و جدا کردن آنان از نقش های اصلی شان و سپس به بیان نقش های اساسی زن و مرد در دین اسلام می پردازد.

لینک کمکی