فایل رایگان قرآن و عوامل موثر بر سلامت روان و آرامش روحي انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان قرآن و عوامل موثر بر سلامت روان و آرامش روحي انسان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با توجه به جایگاه سلامت روانی در جهان مضطرب امروز و نیاز روز افزون جوامع مدرن به ویژه نسل جوان به آرامش روانی، ضرورت دارد معیارهای سلامت روان از دیدگاه قرآن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای رشد و تکامل انسان، عوامل و زمینه هایی لازم است که یکی از آنها داشتن فکر و روان سالم است. به همین دلیل دین مقدس اسلام دستورالعمل های بسیاری را در زمینه پیشگیری از بیماری های روحی و روانی ارائه نموده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر سلامت روان و آرامش روحی انسان از منظر قرآن می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و استفاده از دیگر منابع اطلاعاتی است؛ بدین گونه که در ابتدا مطالب جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و در ساختار مقاله به کار رفته اند. شیوه ی بیان مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد.

لینک کمکی