فایل رایگان کارکرد زيبايي شناختي حرف اضافه من در قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کارکرد زيبايي شناختي حرف اضافه من در قرآن کريم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

حروف اضافه یکی از حوزه های بسیار انعطاف پذیر در کلام مجید است که کشف زیبایی های حاصل از کاربست آن ها و فهم ظرافت های معنایی متمیزانه موجود در ورای ترکیب و جایگزینی آن ها، از زمان نزول قرآن تاکنون، از دغدغه های جدی دستورپژوهان و مفسران این متن آسمانی بوده است. بر این اساس نوشتار حاضر درصدد است تا با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، خوانشی زیباشناسانه از حرف اضافه من: در گفتمان قرآنی به دست دهد. بررسی داده های قرآنی نشان داد که نحوه تعبیر این حرف در قرآن اعم از ذکر، حذف، تقدیم، تاخیر و جایگزینی، همگی دارای اصالت اند لذا اعمال تقدیر و تحویل در آن ها جایز نیست.

لینک کمکی