فایل رایگان گذري بر فرهنگ و تمدن ايرانشهر در جهان نامه ابن بکران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گذري بر فرهنگ و تمدن ايرانشهر در جهان نامه ابن بکران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

منابع جغرافیایی از جمله منابع مهمی هستند که فرهنگ و تمدن ایرانی را از نظر جغرافیایی تا حدود زیادی نمایان می سازند. در میان متون مربوط به عصر خوارزمشاهی، میتوان به یک اثر جغرافیایی به زبان فارسی با عنوان جهان نامه اثر محمد بن نجیب بکران اشاره کرد که تا حدودی با اهداف و انگیزهها و اصولی که این مولف ایرانی در این اثر بکار برده است، اشاراتی به ایرانشهر و سرزمین های آن و فرهنگ و اصطلاحاتی که در قبال این نظریه در عصر خوارزمشاهی وجود داشت، به کار رفته است. مطالعه این اثر این را میرساند که مولف از ایرانیان متعصب و دوستدار آداب و فرهنگ قوم ایرانی بوده است. در این تحقیق سعی بر آن شده است که از لابلای متن این اثر که از آثار مهم جغرافیایی به زبان فارسی میباشد، توجه به جغرافیای تاریخی ایرانشهر و فرهنگ و تمدن قوم ایرانی به صورت ذکر مصداق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد که چگونه نگرش مترجم این اثر که گرایش او به ایرانشهر مشهود است.

لینک کمکی