فایل رایگان ماهيت شناسي وصيت تمليکي در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ماهيت شناسي وصيت تمليکي در حقوق ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

وصیت از جمله تصرفاتی است که شخص برای بعد حیات خود انشاء می کند و از این رو در برابر منجزات یعنی تصرفات زمان حیات انسان قرار می گیرد و به جهت اهمیت وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی، این مبحث از اهمیت وافری برخوردار است و همواره مباحث وصیت مورد توجه حقوقدانان و فقهای اسلامی بوده است. در قانون مدنی وصیت به دو دسته ی عهدی و تملیکی تقسیم می شود که به ماهیت حقوقی وصیت تملیکی تا کنون اشاره ای نشده است. مشخص نمودن ماهیت حقوقی وصیت دارای آثار متعددی است که برای تعیین آن باید اقسام آن را تبیین و تعریف کرد تا هر کدام به صورت مجزا بررسی شود. حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی وصیت تملیکی بر غیر محصور و جهت اتفاق نظر دارند، ولی به دلیل ماهیت آن اختلاف دارند. عده ای وصیت را عقد دانسته و در مقابل عده ای دیگر با رد کردن استدلال گروه اول نظر بر ایقاع بودن آن دارند.

لینک کمکی