فایل رایگان مبحثي در شناخت اسطوره و مشارکت علوم مختلف براي درک چيستي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبحثي در شناخت اسطوره و مشارکت علوم مختلف براي درک چيستي آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

اساطیر حاوی مفاهیم والایی هستند و از دیرباز توسط انسان ساخته و پرداخته شده اند و تا امروز به حیات خود ادامه داده اند. در عصر خردگرایی کوشش شد تا اسطوره از زندگی بشر متمدن حذف شوند. در این دوره اسوره ها را در تعریف خرافات، قصه های دروغین و بیماری زبان قلمداد کردند، اما هرگز نتوانستند تاثیر شگرف آن را در زندگی بشری انکار کنند. اساطیر با کارکردهای مختلف مورد استفاده بشری قرار گرفته و هر بار مفهوم تازه ای را به خود گرفته است. امروزه با اینکه اسطوره سازی و توجه به اساطیر به همان شکل گذشته موجود نیست، اما زبان سمبولیک، عنصر قداست و ارائه الگو از عمده ترین عوامل حیات اساطیر تا به امروز است. در این مقاله اسطوره و نقش علوم مختلف برای معرفی این مفهوم مورد بررسی و مرور قرار می گیرد. در حقیقت اساطیر محصوب مشترک تفکر انسانها در عرصه های گوناگونه و دوره های مختلف تاریخ است.

لینک کمکی