فایل رایگان مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت آلودگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت آلودگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

؛ خسارت و مسئولیت از مباحث اصلی علم حقوق به شمار می آید و تمام شاخه های مختلف علم حقوق به بررسی تخصصی آن می پردازند. از اینرو طی سالیان متمادی زیرشاخه های حقوق عمومی به بررسی مسئولیت دولت و زیرشاخه های حقوق کیفری به بررسی مسئولیت جنایی، در کنار سایر مباحث مربوط به خسارت و مسئولیت، بعنوان مبحثی تاثیرگذارپرداخته اند. در حقوق خصوصی نیز، خسارت و مسئولیت از اهمیت ممتازتری برخوردار است، به نحوی که در همه شاخه های آن، خسارت و مسئولیت به عنوان مباحث مبنایی طرح می گردد. آلودگی محیط زیست که بی توجهی به آن می تواند حیات بشر و بقای او را مورد تهدید و خطر جدی قرار دهد موضوعی است که سازمان های بین المللی، منطقه ای و داخلی به آن توجه کرده است. به نظر می رسد امروزه مشکلات زیست محیطی، شهروندان، سازمان ها و موسسات سراسر جهان را بیشتر از 30 سال پیش نگران کرده است، عباراتی از قبیل دهه محیط زیست یا دهه زمین به دهه ی 1990 پیوند خورده است. دادخواهی و مطالبه خسارت از دولت و این موضوع که می توان دولت را طرف دعوای مسئولیت مدنی قرار داد، موضوع مورد بحث این مقاله خواهد بود.

لینک کمکی