فایل رایگان مسئوليت مدني والدين در قبال طفل خارج از نکاح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت مدني والدين در قبال طفل خارج از نکاح :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن که حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. بنابراین اطفال نامشروع از برخی حقوق اعم از مادی و معنوی محروم میگردند. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت حقوق اطفال نامشروع ، مسئولیت والدین آنها در قبال طفل نامشروع، و زیان های وارده براین کودکان اعم از مادی و معنوی و جبران این زیان ها در حقوق ایران است.

لینک کمکی