فایل رایگان مطالعه تطبيقي گونه شناسي انواع فساد و راهکارهاي مبارزه با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي گونه شناسي انواع فساد و راهکارهاي مبارزه با آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائل جامعه علمی، سیاستگذاران، نهادها و سازمان ها در جمهوری اسلامی ایران، شناخت علل و عوامل پدیده فساد، شناسایی پیامدهای آن و ارائه راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن بوده است تا چرخه سیاستگذاری در خصوص پیشگیری و مبارزه با فساد (مسئله شناسی، تدوین و اتخاذ سیاست، احرا و پیاده سازی سیاست، ارزیابی و تحلیل سیاست)، به نحو مطلوب، انجام پذیرد. از ملزومات مبارزه با فساد اعمال حکمرانی خوب و شفافیت به عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب است. برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطلاعات توسل کرد؛ به طوری که می توان کفت شفافیت از مدخل انتشار اطلاعات به دست می آید و بدون انتشار اطلاعات رسیدن به شفافیت امری موهوم می باشد. تجربه کشورهای موفق در زمینه مبارزه با مفاسد اداری حکایت از این دارد که این کشورها میزان شفافیت اعمال و اقدامات اداری را تقویت بخشیده اند به طوری که اطلاع رسانی به عنوان دشمن اصلی فساد اداری در این کشورها تلقی می شود. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و کاربردی است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا قوانین ایران واجد ظرفیت مناسب جهت مبارزه با فساد هستند هدف از تحقیق حاضر ارائه راهکارهای مدرن در مبارزه با فساد و بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته در این زمینه است.

لینک کمکی