فایل رایگان مطالعه جرم شناختي فساد اداري کارکنان دولت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه جرم شناختي فساد اداري کارکنان دولت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. درحالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به مثابه باتلاقی عمل می کند که منابع را در خودش فرو می برد و یا حداقل با افزایش قیمت معاملات، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می سازد. از این رو فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود. در حال حاضر، فساد به میزان زیادی در جوامع رشد نموده است و پیامدهای ضد توسعه ای آن برای همگان آشکار شده است. برخی از دلایل این امر متوجه کا ستی ها و ساختارهای موجود در نظام اداری ا ست. در کمتر سازمان اداری می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در این پایان نامه سعی شده تا با بررسی انواع این پدیده راهکارهای قانونی و اجتماعی در جهت ریشه کنی آن ارائه گردد. در پایان نامه ی پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده فرض را بر تنوع شیوه های فساد که بنا به دلایل متفاوتی از جمله مادی و ضعف نظارتی حاصل می گردد، قرار داده ایم و در انتها به این نتیجه دست می یابی که با توجه به نقش بسزای نیروی انسانی بر سلامت سازمانی و نگرش دو بعدی به انسان، ضروری است اولا با اصلاح نظام حقوق و دستمزد نیازهای مادی و معیشتی کارکنان را برطرف ساخت، ثانیا با برنامه های آموزشی -تربیتی زمینه تحول درونی و پیشرفت معنوی کارکنان را فراهم آورد.

لینک کمکی