فایل رایگان نقش آموزش کارآفريني بر قصد کارآفرينانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش آموزش کارآفريني بر قصد کارآفرينانه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بیکاری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی کشور است که مسائل اجتماعی گوناگونی را با خود به همراه می آورد. یکی از راه کارهای کاهش آن ارائه مهارت های لازم به افراد است تا بتوانند به صورت خودانگیخته کسب وکار راه اندازی کنند. آموزش کارآفرینی م یتواند بر قصد افراد به راه اندازی کسب و کار تاثیرگذارد. قصد کارآفرینانه را می توان به عنوان جهت گیری های شخصی به سوی فعالیت های ارزش افزا در آینده و خوداستخدامی در کسب و کارهای کوچک تعریف نمود. در واقع نگرش و قصد کارآفرینانه، فرد را درگیر کارآفرینی کرده و تفکیک کننده کارآفرینان از غیر کارآفرینان است که در این مقاله به بررسی فایل رایگان نقش آموزش کارآفريني بر قصد کارآفرينانه پرداخته می شود که از طریق مرور مقالات و متون علمی صورت می گیرد.

لینک کمکی