فایل رایگان نقش اعتقادات در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از منظر قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش اعتقادات در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از منظر قرآن کريم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

شخصیت انسان در پرتو اعتقادات و رفتارهای وی شکل می گیرد ، اعتقادات پایه و اساس برای رفتارها است . به هر میزان که اعتقادات انسان معقول، منطقی و مطابق با فطرت و شرع باشد عملکردهای فردی و احتماعی افراد نه تنها آسیب زا نمی باشد بلکه مصونیت آفرین نیز می باشد . قرآن کریم که رسالت اصلی آن هدایت انسان بسوی کمال و سعادت است در این زمینه راهنمایی ها و راهکار های لازم را برای سعادت دنیوی و اخروی بشر ارائه نموده است . دو رکن سعادت انسان را ایمان و عمل صالح قرار داده و در این میان نقش ایمان را بنیادین و بی بدیل دانسته است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف شناسایی و استخراج اعتقادات دینی موثر در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی از منظر قرآن کریم صورت گرفته است. بر اساس آیات قرآن، ایمان به خداوند و یگانگی او، رسالت انبیاء و زندگی بعد از مرگ بنیادیترین اعتقاداتی است که ایجاد و تعمیق آن سلامت فردی و اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. اعتقادات دینی بنیادین از سه بعد معنادهی و هدفمند کردن زندگی، ایجاد تعهد و انگیزه در انجام وظایف و ارائه الگوهای موفق، تاثیرگذار بر پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و بالتبع ایجاد سلامت اجتماعی می باشد.

لینک کمکی