فایل رایگان نقش ايمان به وعده هاي الهي درهدفمندي زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ايمان به وعده هاي الهي درهدفمندي زندگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

وعده های الهی 91 بار در قرآن آمده است. ایمان به وعده های الهی متضمن سلامت جامعه خواهد بود خداوند متعال با دادن وعده ها به بندگانش برای کارهای نیک وایمانشان پاداش و برای عدم ایمان وکارهای ناشایستشان نیز عقاب دارد و می خواهد بندگانش آگاه شوند و به سمت امیال و خواهش های نفسانی و وسوسه های شیاطین نروند و فقط به سمت خداوند و راهی که توسط رسولش (ص) به آنها نمایاند، که آن قرآن و اهل بیت علیهم السلام می باشد حرکت کنند. یافته ها حاکی از آن است که یکی از عوامل تضعیف ایمان به وعده های الهی خواهش های نفس می باشد وکنترل ومهار نفس انسان را به ایمان به وعده های الهی سوق می دهد وهمین ایمان به وعده های الهی رفتار انسان را کنترل می کند و نمی گذارد دچار هرج و مرج و آشفتگی گردد. وقتی ایمان به وعده های الهی که همگی حق اند وخلف وعده ای در آن نیست، داشته باشیم به جامعه ای مطلوب می رسیم. در این مقاله کتابخانه ای توصیفی سعی شده که اول آگاه سازی خودم باشد و ثانیا جامعه ی اسلامی با ایمان به وعده های الهی زندگی هدفمند توام با آرامش را تجربه کند زیرا اساسا ضرورت دارد قرآن را سرلوحه تمام امورمان قرار دهیم. این مقاله تلاش دارد تا آموزه های الهی در خصوص تقویت ایمان به وعده های الهی و هدفمند شدن زندگی را در جامعه اسلامی نهادینه گرداند.

لینک کمکی