فایل رایگان نقش والدين در آموزش فرزندان در خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش والدين در آموزش فرزندان در خانواده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

آموزش در منزل اصطلاحی است که اثر آموزش والدین را روی فرزندان نشان می دهد. این موضوع ثابت شده که در محیط های خانوادگی مختلف بچه ها معمولا تجربیات متنوعی از انجام فعالیت های گوناگون بدست می آورند و تاثیرات متفاوتی را از افرادی که با هم زندگی می کنند بدست می آورند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است که به روش مطالعه ی اسنادی (کتابخانه ای) استفاده شده است در این مقاله ما می خواهیم تاثیر آموزش والدین در محیط خانواده را روی فرزندان تحلیل کنیم و اینکه چرا هر خانواده ای تاثیر آموزشی متفاوتی دارد. در جامعه کنونی خانواده مسئولیت های بسیار سنگینی بر عهده دارد، چرا که باید از سلامت فرزندان مراقبت لازم را بعمل آورد. همچنین والدین می بایست بچه ها را از شرایط فیزیک بدنی، آموزش و تحصیلات کلی، توانایی ذهنی، ایجاد و شکل گیری ارزش های اخلاقی مناسب، اعتقادات و گرایش های مذهبی و ایجاد عادتهای فرهنگی ساخت یافته در محیط خانواده و یا جامعه محل سکونت کودک مراقبت نمایند و تلاش های لازم را در این مسیر بکار گیرند. از سوی دیگر، والیدن باید شرایطی بریا آمادگی بچه ها جهت حضور در محیط کاری و همچنین ایجاد و شکل گیری شخصیت در کودک تلاش نماید.

لینک کمکی