فایل رایگان وضعيت گذشت ورثه متوفي در برابر جرايم قابل گذشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وضعيت گذشت ورثه متوفي در برابر جرايم قابل گذشت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در حقوق ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان جرایم قابل گذشت احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی حق اله و حق الناس ، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت. بنابراین جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته تقسیم می شوند: جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت. جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و جرایم غیرقابل گذشت یا جرایم عمومی به جرایمی گفته میشود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع، تعقیب و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و فقط میتواند موجب تخفیف مجازات شود. مجموع یافته های تحقیق نشان داده است اولا ورثه باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشند. ثانیا امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد. ثالثا گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود. رابعا اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.

لینک کمکی