فایل رایگان ويژگي هاي روان شناختي کودکان دوره ابتدايي و کاربرد اين ويژگي ها در تدريس بهتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگي هاي روان شناختي کودکان دوره ابتدايي و کاربرد اين ويژگي ها در تدريس بهتر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مقاله ذیل اهمیت آموزش دبستان و آموزش اثربخش و ارزشمند برای دانش آموزان دبستانی با توجه به شرایط سنی و ویژگی های روان شناختی این دانش آموزان را بیان می کند. نوشتار پیش رو با روش جمع آوری کتابخانه ای (فیش برداری) و با استفاده از منابع علمی درصدد پاسخگویی به پرسش هایی مانند ارزش و اهمیت دبستان، ویژگی های روان شناختی کودکان دبستان و ارائه یک تدریس اثربخش و متناسب کودکان دبستانی است. نتیجه این پژوهش آن است که آموزش دبستان سنگ بنای تحصیل دانش آموزان بوده که باید آموزش به آنها با توجه به ویژگی ها و مبانی روان شناختی کودکان این دوره و متناسب ویژگی های روان شناختی آنها باشد.

لینک کمکی