فایل رایگان آسيب اجتماعي اعتياد در بين دانش آموزان و نقش معلم در کنترل يا کاهش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب اجتماعي اعتياد در بين دانش آموزان و نقش معلم در کنترل يا کاهش آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اعتیاد آن است که انسان با استعمال نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می کند به طوری که بر اثر دستیابی و مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست می دهد؛ اما با نرسیدن دارو، دردهای جسمانی و احساس ناراحتی را تجربه می کند. اعتیاد، در میان قشر فعال جامعه که همان جوانان و دانش آموزان هستند، بیشتر رواج و اهمیت دارد که این موضوع نشان دهنده حجم انبوه مشکلات حاصل از قربانی شدن این قشر برای جامعه است. حال آنکه آموزش همین قشر به راحتی می تواند سرمایه های انسانی زیادی را در جامعه برای سازندگی ذخیره کند. اعتیاد ابتلای اسارت آمیز فرد به ماده یا داروی مخدر است، به گونه ای که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته می کند و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت الشعاع قرار می دهد. اعتیاد امروزه به عنوان مهم ترین آسیب اجتماعی، جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تعاریف آسیب شناسی و علت اصلی آسیب شناسی دانش آموزان و نقش معلم در کاهش آن با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به نقش محوری آسیب شناسی اعتیاد در بین دانش آموزان بپردازیم.

لینک کمکی