فایل رایگان اثر بخشي روحيه خوشبيني معلمان بر عملکرد مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر بخشي روحيه خوشبيني معلمان بر عملکرد مدارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

یکی از نهادهای اجتماعی مهم و تاثیرگذار در جامعه آموزش و پرورش است که وظیفه مهمی چون تعلیم و تربیت دانش آموزان را برعهده دارد. با گسترش روش ها و اهداف آموزشی و تربیتی، امروزه سبک آموزشی و ارائه امکانات گسترده تر شده و به همان میزان دارای پیچیدگی بیشتری شده است. عملکرد یک مدرسه در پیشرفت آموزشی دانش آموزان نقش به سزایی دارد. تفکر در مورد ایجاد مدارس با عملکرد بالا می تواند سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود. خوشبینی علمی معلمان که یک ویژگی ذاتی است می تواند عملکرد آموزشی را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این پژوهش به بررسی اثر خوش بینی علمی معلمان بر عملکرد مدارس پرداخته شده است. راهکارها و شاخص های تعیین عملکرد سنجیده و ارائه شد.

لینک کمکی