فایل رایگان اثرات تمرين هاي ذهن آگاهي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات تمرين هاي ذهن آگاهي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ورود به دانشگاه مستلزم سازگاری و تطبیق دانشجویان تازه وارد با محیط های جدید، موقعیت های اجتماعی، فعالیت های علمی است. استرس های مختلف وارد شده به دانشجویان در حین تحصیل اثرات منفی بر سلامت روان آن ها دارد. ذهن آگاهی قوی ترین پیش بین مثبت سلامت روان در دانشجویان است. ذهن آگاهی به معنی توجه کردن ویژه، هدفمند، در زمان کنونی و خالی از پیش داوری و قضاوت است. تمرین های بالینی ذهن آگاهی از تعلیمات باستانی شرق (2500 سال پیش) نشات گرفته است. تمرین های ذهن آگاهی در دانشجویان سبب کاهش معنادار اضطراب امتحان، نشانه های افسردگی، استرس و پریشانی و همچنین افزایش جرئت ورزی، شاخص سلامت و یادگیری شده است. با این وجود پژوهش های متاآنالیز با جامعه آماری گسترده، حاکی از تاثیرات متوسط تا اندک این روش در بهبود اضطراب و افسردگی را نشان می دهند. به نظر می رسد روانشناسان غرب با کنار گذاشتن اصول اخلاقی که مبنایی جهان شمول داشته و در تعلیمات باستانی پایه ای اساسی برای آرامش ذهن جهت تمرکز و کسب آگاهی است آسیب بزرگی به این تکنیک وارد کرده اند. رعایت چارچوب های اخلاقی در مداخلات بالینی ذهن آگاهی لازم بنظر می رسد.

لینک کمکی