فایل رایگان اثربخشي تمرين شناختي مغزي بر بهبود اضطراب در دانش آموزان مدارس استعدادهاي برتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي تمرين شناختي مغزي بر بهبود اضطراب در دانش آموزان مدارس استعدادهاي برتر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

مقدمه: اضطراب یکی از اصلی ترین مشکلات روانشناختی است که تقریبا همه افرد به نوعی آن را تجربه کرده اند اما این مشکل در برخی افراد که دچار اضطراب خصیصه ای هستند یا به نوعی اختلال اضطرابی دچار هستند و کسانی که در موقعیت های اضطراب زا قرار دارند، بیش از سایر گروه ها نمود دارد. روش: در پژوهش حاضر که به روش بازآزمایی بالینی انجام شد با استفاده از Repeated Measure در SPSS23 تحلیل شد، تعداد 72 دانش آموز محصل در مدارس تیزهوشان با نشانگان اضطراب (بر اساس پرسشنامه اضطراب بک) با استفاده از تمرین مغزی به مدت 12 هفته (هفته ای یک جلسه) مورد مداخله قرار گرفتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی و با تعداد برابر در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارش شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تمرین مغزی سبب کاهش نشانگان اضطراب در دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان می شود. نتیجه گیری: نشان داده که تمرین مغزی می تواند به کاهش نشانگان اضطراب و مدیریت آن کمک کند. برای تعیین اثربخشی مداخله تمرین مغزی بر روی اختلالات اضطرابی پژوهش بیشتری مورد نیاز است.

لینک کمکی