فایل رایگان بررسي اهميت رابطه ي معلم و دانش آموز و راهکارهايي براي نزديک شدن به وضع مطلوب در عصر حاضر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اهميت رابطه ي معلم و دانش آموز و راهکارهايي براي نزديک شدن به وضع مطلوب در عصر حاضر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

اصولا در هر سازمانی از جمله مدرسه مجموعه عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند و جو به خصوصی را به وجود می آورند. از جمله این عوامل می توان به محیط فرهنگی حاکم بر سازمان, ویژگی های فردی و شخصیتی اعضا سازمان, محیط فیزیکی و امکانات مادی سازمان, نیازها و مشکلات موجود, درجه آزادی افراد که عموما متناسب با بلوغ فکری آن ها برای ایشان در نظر گرفته شده است و عوامل دیگری از این قبیل اشاره نمود. جو سازی در مدرسه نیز یکی از عوامل مهم تسهیل کننده و یا بازدارنده روابط انسانی است. در این زمینه, حاکمیت جو بسته و یا جو مسموم که موجبات ترس, بی اعتمادی و عدم بیان نیازها و مشکلات را به وجود می آورد, سبب انسداد راه های برقراری ارتباط و مهار استعدادها و خلاقیت می شود و بالعکس, در محیطی که ارتباط سالم وجود دارد و افراد احساس آزادی منطقی, اعتماد, مالکیت و هویت می کنند. در کلاس درس غالبا مجموعه عوامل متعددی دست به دست هم می دهند و جو روانی را پدید می آورند. اگر دو کلاس یا دو مدرسه مجاور به هم در یک مقطع تحصیلی, که از نظر شرایط اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کاملا شبیه به هم هستند را در نظر بگیریم, متوجه می شویم که جو حاکم بر آن ها با هم فرق دارد. در این رابطه گر چه وضعیت فیزیکی کلاس درس و وضعیت روحی فراگیران به نوبه خود در شکل گیری جو روانی کلاس موثر هستند, اما می توان گفت که نقش معلم و رابطه او با دانش آموز در به وجود آوردن چنین فضایی به مراتب مهم تر و تعیین کننده تر است. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی اهمیت جو روانی کلاس و رابطه ی معلم و دانش آموز ، راهکار های کاربردی و متناسب با شرایط حال حاضر جامعه ی آموزشی ارائه شود .

لینک کمکی