فایل رایگان بررسي تاثير رسانه هاي جمعي (ماهواره واينترنت) بر انحرافات اجتماعي نوجوانان و جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير رسانه هاي جمعي (ماهواره واينترنت) بر انحرافات اجتماعي نوجوانان و جوانان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ، در رفتار جوانان و نوجوانان و تغییر رفتار اجتماعی آنان دارای نقش مهمی است . بررسی اثرات رسانه های جمعی از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است . به همین دلیل ، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل ، تردید نشان می دهند . البته علیرغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی ، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان ، تحقیقاتی بعمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات ماهواره ،تلویزیون ،سینما ،اینترنت و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است .

لینک کمکی