فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي معلم بر پرورش خلاقيت دانش آموزان دوره ي ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي معلم بر پرورش خلاقيت دانش آموزان دوره ي ابتدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمی است که تعلیم و تریبیت باید به آن توجه کند. در شرایط کنونی برای دستیابی افراد به موفقیت در آینده و مقابله با مسائل فردی و اجتماعی به پرورش افرادی نیازمندیم که با تکیه به نیروی اراده و تعقل خویش، بتوانند منطقی و خلاق بیندیشند و به جای وابستگی ناسالم و استفاده ی صرف از دستاوردهای دیگران، خود نیز تولیدکننده ی دانش و فناوری باشند و در عصر دانایی خلاق باشند؛ لذا برای دسترسی به این هدف، حضور معلمان و مربیان خلاق و و فعال در جامعه ضرورت می یابد تا با ایجاد زمینه های خلاقیت این روند را سرعت بخشند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با هدف فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي معلم بر پرورش خلاقيت دانش آموزان دوره ي ابتدايي انجام شده است.

لینک کمکی