فایل رایگان بررسي ميزان مشارکت والدين در امور آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان مشارکت والدين در امور آموزشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

تحقق نظام آموزشی و پرورشی که ایفای نقش مردم در آن شان و منزلت برجسته ای پیدا می کند یکی از آرزوهای برنیامده است که اکنون جامعه ی ما با آن روبرو است. اندیشه نزدیکی اولیای خانه با اولیای مدرسه، از دهه های نخستین شکل گیری تعلیم و تربیت جدید در کشورظهور کرده اما همواره عوامل مختلف مانع از تحقق این نیاز مهم بوده است.در حال حاضر بار سنگین مشکلات آموزشی و پرورشی، حضور اولیاء در وجوه گوناگون فعالیت های مدرسه، امری اجتناب ناپذیر کرده است. هدف از این تحقیق فایل رایگان بررسي ميزان مشارکت والدين در امور آموزشي مدرسه راهنمایی دخترانه حاج محمد علی آذربانی ناحیه 1 رشت می باشد. روش تحقیق از نوع زمینه یابی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ای مشتمل بر 26 سوال استفاده شده و بین آزمودنی توزیع و با استفاده از آزمون خی (2) (مجذور کا) تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شد.

لینک کمکی