فایل رایگان بررسي نقش بازي در رشد اجتماعي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش بازي در رشد اجتماعي کودکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بازی نقش مهمی در رشد کودکان دارد. درواقع کودکان بنا بر موقعیت سنی خود با انجام بازیهای مختلف بسیاری از آموزه های زندگی خد را تجربه کرده و می آموزند. در این پژوهش نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه ی 1 رشت می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و در سه مدرسه ابتدایی که با گرفتن مجوز رسمی از آموزش و پرورش کل استان گیلان در اردیبهشت ماه سال 1388 به مدرسه مورد نظر معرفی شدم و با استفاده از یک پرسشنامه ی خود ساخته که با استفاده از تحقیقات دیگر ساخته شده و حاوی 20 سوال بوده است روی 72 نفر از دانش آموزان اجرا شد .. ابزار پژوهش پرسشنامهای می باشد و روش آماری برای آزمون فرضیه ها در این تحقیق ، روش آماری همبستگی پیرسون بوده است. با توجه به اهمیت بازی در رشد شخصیت و درمان مشکلات عاطفی و روانی اجتماعی و کودکان به این نتیجه می رسیم که کودکان سخت به بازی نیاز دارند و ضرورت ارضای این نیاز حتمی به نظر می رسد.

لینک کمکی