فایل رایگان تاثير آموزش سبک هاي مقابله اي بر انگيزش پيشرفت وخود-راهبري يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش سبک هاي مقابله اي بر انگيزش پيشرفت وخود-راهبري يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

امروزه تقریبا همه کسانی که طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند . عدم آگاهی به روش های تعلیم و تربیت ، موجب زیان های زیادی خواهد شد. ما در مدارس و دانشگاه اندیشه ها را آموزش می دهیم اما چگونگی اندیشیدن و چگونه یادگرفتن را آموزش نمی دهیم . یادگیرندگان از معلومات اشباع می شوند اما انگیزه آموختن از آنها گرفته می شود نمره های خوب می گیرند ، اما احساس ارزش و خودباوری ندارند. مدارس ما کودکانی با انگیزه درونی، کنجکاو و خود انگیخته از خانواده ها به امانت می گیرند اما افرادی بی انگیزه که احساس ارزشمندی و خودباوری نمی کنند از مدارس و دانشگاه فارغ التحصیل می شوند . انگیزه مهم ترین پیش نیاز و قلب یادگیری است و یادگیری هدف آموزش است . به طورکلی، انگیزه پیشرفت را می توان میل فردی به برتری داشتن ، موفقیت و وظایف دشوار و انجام آ نها بهتر از دیگران تعریف کرد . انگیزه پیشرفت دارای ابعاد درونی و بیرونی است که رفتار فرد را هدایت می کند و تحت تاثیر قرار می دهد (بیابانگرد،1393،ص35) . در تعریفی دیگر انگیزه درونی را انگیز ه ای تعریف کرده اند که از خود فرد سرچشمه می گیرد و نتیجه آن لذت بردن از فرایند افزایش شایستگی فرد در ارتباط با وظایف دانشگاهی و تحصیلی است.

لینک کمکی