فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش سطح سلامت روان و سازگاري اجتماعي در زنان شاغل شرکت برق شهرستان سيرجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش سطح سلامت روان و سازگاري اجتماعي در زنان شاغل شرکت برق شهرستان سيرجان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی، مهم و همواره مطرح بوده است. اما هرگاه ازآن سخنی به میان آمده، عموما به بعد جسمانی آن توجه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش سلامت روان و سازگاری اجتماعی زنان شاغل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان شهرستان سیرجان بود. در این تحقیق از روش مطالعه ی اسنادی استفاده شده است. یافته های نظری این تحقیق بیانگر آن است که آموزش مهارت های زندگی منجر به افزایش سلامت روان و سازگاری اجتماعی زنان شده است. اجزای مهارت های زندگی شامل مهارت های خود مدیریتی و مهارت های اجتماعی می باشد. مهارت های خود مدیریتی فردی شامل توانایی تصمیم گیری و حل مساله، آگاهی از تاثیرات اجتماعی و مقاومت در برابر آن، مقابله با اضطراب، خشم و ناکامی و تعیین هدف خود رهبری و خود تقویت دهی می باشد. مهارت های اجتماعی نیز بخش دیگری از مهارت های زندگی است که شامل برقراری ارتباط اجتماعی، مهارت های جرات مندی کلامی و غیر کلامی، احترام گذاشتن و افزایش شایستگی اجتماعی زنان می باشد. آموزش مهارت های زندگی جهت پیشبرد و افزایش بهداشت روانی و سازگاری اجتماعی در زنان طرح ریزی می شود. این برنامه آموزشی به زنان کمک می کند تا مهارت های مورد نیاز در برخورد با نیازها و چالش های زندگی جدید را کسب کنند. این مهارت ها آنها را در مقابل استرس ها و فشارهای روانی که ممکن است سلامتی آنان را در معرض خطر قرار دهد، محافظت می کند.

لینک کمکی