فایل رایگان تاثير بازي رايانه اي مبني بر تدريس و پيشرفت رياضي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير بازي رايانه اي مبني بر تدريس و پيشرفت رياضي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

ریاضی ساختار ذهن بشر و یک شاخه علمی خاص است. علی رغم حوزه های وسیع کاربرد آن، ریاضی و تفکر وابسته به ریاضیات، در سراسر دنیا امری بغرنج تلقی می شود و تدریس آن معمولا کار سختی به شمار می رود. به عقیده برخی فعالیت های موجود در بازی های رایانه ای می تواند هماهنگی چشم و دست را افزایش دهد، یا مهارت های ویژه برای تجسم فضایی یا ریاضیات 3 را بیاموزد (گوینتر، 2004 ). از نظر آبرامز4(2008 ) نیز بازی های رایانه ای ابزارهای انگیزشی قوی برای دروس ریاضی هستند. امینی 5 فر ( 2007 ) تلفیق آموزش ریاضی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات را به منظور ارتباط پداگوژی و سازماندهی دانش ریاضی یادگیرنده را لازم میداند. نتایج پژوهش اخواست (1388 ،)شولر ( 2010 ) و انجم ن مدارس فلوریدا ( 2011 ) موید آن است که بازیهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش آموزان موثر بوده و در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. این پژوهش نیز مروری است بر مطالعات انجام شده از تاثیر بازیهای رایانه ای بر میزان یادگیری ریاضیات در دانش آموزان.

لینک کمکی