فایل رایگان تاثير دو زبانگي در آموزش و يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير دو زبانگي در آموزش و يادگيري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

همواره زبان مهم ترین راه ارتباطی بشر بوده و اهمیتی چشم گیر و غیر قابل انکار در رشد و نمو انسان داشته است. فرآیند آموزش و یادگیری که بر مبنای ارتباط میباشد نیز مستلزم به کارگیری زبان است و بدون ارتباط از طریق زبان انجام عملیات یاد دهی و یادگیری غیر ممکن خواهد بود. بیش از نیمی از افراد جهان را دوزبانه ها تشکیل میدهند و در همه نقاط جهان مصداقی دارد؛ لذا همواره از مسائلی بوده است که بر فرآیند آموزش و یادگیری تاثیر میگذارد. دو زبانه به افرادی گفته میشود که برای صحبت کردن از دو یا بیشتر از دو زبان استفاده میکنند اما این به آن معنا نیست که به هر دو زبان تسلط کامل دارند؛ در واقع کمتر دو زبانه ای را میتوان یافت که به هر دو زبان به یک اندازه مسلط باشد. ایران از جمله کشورهایی است که پدیده دو زبانگی در آن وجود دارد. هر چند که زبان غالب در جمهوری اسلامی ایران فارسی است اما همواره زبان های غیر فارسی نیز در ایران وجود داشته و دارد. در بیشتر کشور ها افراد دو زبانه با مشکل آموزش و ارتباط و زبان آموزش رو به رو هستند. لذا در این مقاله که بر اساس منابع کتاب خوانه ای و به صورت مروری تالیف شده است سعی داریم تا علاوه بر آشنایی با پدیده دو زبانگی و نیز تاریخچه پدید آمدن آن، به عوامل موثر در دو زبانگی و همچنین مزایا و معایب آن بپردازیم و چگونگی آموزش به افراد دو زبانه و شرایط آنها را فرا گیریم.

لینک کمکی