فایل رایگان تاثير روابط خانوادگي سالم بر يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير روابط خانوادگي سالم بر يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

هرچند ماهیت و چگونگی تجارب آموزشی، پرورشی و رشد کودک، تحت تاثیر عوامل متنوعی همچون سیاست، دولت و ارزش های بومی قرار می گیرد، ولی روشن است دو نهادی که به طور مستقیم در کودک تاثیر می گذارد، خانه و مدرسه است. بسیاری از آثار گسترده جامعه، از طریق فرصت ها و تجربه های به دست آمده در این دو نهاد بر کودک عرضه می شود. با توجه به اولویت خانواده در زندگی اغلب کودکان، و اهمیت عملکرد مدرسه برای فرصت های آینده زندگی، تعجب آور نیست که حجم وسیعی از تحقیقات موجود پیرامون روابط میان زمینه های خانوادگی و یادگیری مدرسه انجام گرفته است. هم چنین جای تعجب نیست که یافته های این تحقیقات نشان می دهد که تاثیر خانواده بر پیشرفت تحصیلی کودکان قابل توجه است.

لینک کمکی