فایل رایگان تاثير محيط بر يادگيري دانش آموزان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير محيط بر يادگيري دانش آموزان ابتدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

رفتار اساس شخصیت فراد و متمایزکننده انسانها از یکدیگر می باشد. در واقع سرنوشت جامعه و بشریت رارفتار مشخص می کند. کودکی مهمترین مرحله زندگی افراد است که زیر بنای شخصیت و به تبع نحوه رفتار افراد را مشخص می کند. برآنیم که تغییرات نسبتا پایداری در رفتار افراد بوجود بیاوریم که باید برای این مهم بستر سازی شود لذا عوامل محیطی که در آن تغییر رفتار ایجاد می شود اهمیتی ویژه پیدا می کند. مقاله حاضر به دنبال بررسی تاثیرعوامل محیطی بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی بدین شرح است : تعریف محیط، کودک و محیط، عوامل موثر بر یادگیری، محیط یادگیری مناسب و انواع محیط (جامعه ،خانواده ،مدرسه وهمسالان). یافته های این پژوهش نشان دهنده اینست که: عوامل محیطی نقش غیر قابل انکاری بررفتار وثمره زندگی افراد درمرحله سرنوشت ساز کودکی دارد. نگارنده برای نیل به هدف مذکور از منابع کتابخانه ای گردآوری شده، اسناد ومطالب حائز اهمیت بهره مند شده است تا باتجزیه وتحلیل آن به نتایج مطلوب برسد.

لینک کمکی