فایل رایگان تبيين و بررسي تاثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين و بررسي تاثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

عزت نفس جنبه مهمی از عملکرد و کشش کلی فرد است و به نظرمی رسد به صورت تعاملی با زمینه های دیگری از جمله سلامت روانی و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد. کودکان برخوردار از عزت نفس بالا، افرادى هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره گیرى از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود مى پردازند و به راحتى تحت تاثیر عوامل محیطى قرار مى گیرند. به اعتقاد روان شناسان، شخصیتى که از عزت نفس بالایى برخوردار است خود را به گونه اى مثبت ارزشیابى کرده و برخورد مناسبى با نظریات مثبت خود و دیگران دارد. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با جستجو در منابع کتابخانه ای و نیز بانک های اطلاعاتی، اطلاعات لازم در ارتباط با تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم، جمع آوری و مورد بحث و تفسیر قرار دهیم. یافته های حاصل از این تحقیق که در نتیجه بررسی مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته نشان می دهد که همبستگی خیلی بالا بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی وجود دارد و نتیجه می گیریم که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیقات نشان داد که افزایش و کاهش عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر، باعث افزایش و کاهش عملکرد آن ها شده است. نتایج این تحقیق فرضیه های مطرح شده و یافته های تحقیقات قبلی را مورد تایید قرار می دهند. میان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری از نوع همبستگی مثبت وجود دارد.

لینک کمکی