فایل رایگان تحليل محتواي کتاب هاي درسي هديه هاي آسمان، فارسي خوانداري و مطالعات اجتماعي دوره دوم ابتدايي بر اساس ميزان پرداختن به مولفه هاي مهدويت در سال تحصيلي 98-97

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب هاي درسي هديه هاي آسمان، فارسي خوانداري و مطالعات اجتماعي دوره دوم ابتدايي بر اساس ميزان پرداختن به مولفه هاي مهدويت در سال تحصيلي 98-97 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

کتب درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شود. به لحاظ این اهمیت و به سبب نقش محتوای درسی در برانگیختن و تامین نیازها و نیز تسهیل در امر یادگیری دانش آموزان، در این مقاله محتوای کتب درسی دوره دوم ابتدایی از نظر میزان پرداختن به مفاهیم مهدویت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به منظور انجام این پژوهش ابتدا یک سیستم مقوله بندی با توجه به ادبیات و پیشینه موضوع فراهم گردید که متغیرها و مقوله های مهدوی را شامل می شود. به منظور انجام پژوهش از کدگذاری بر اساس سیستم مقوله بندی استفاده شده و جامعه آماری پژوهش، همه ی کتب درسی فارسی خوانداری ، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی است. واحد تحلیل محتوا نیز عنوان درس در نظر گرفته شده است. با توجه به یافته ها و براساس داده های حاصل از تحلیل محتوا در پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گرفت که در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم 53 مورد، کتاب های هدیه آسمان با 233 مورد و کتاب های فارسی 46 مورد بر حسب مولفه های پژوهش، به مفاهیم مهدویت توجه شده است.

لینک کمکی