فایل رایگان چگونگي نهادينه سازي و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در ميان دانش آموزان و آثار آن بر امنيت اجتماعي (با تاکيد بر منابع اسلامي، بيانات مقام معظم رهبري و کلام شهيدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونگي نهادينه سازي و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در ميان دانش آموزان و آثار آن بر امنيت اجتماعي (با تاکيد بر منابع اسلامي، بيانات مقام معظم رهبري و کلام شهيدان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

فرایند یادگیری و انتقال فرهنگی در محیط مدرسه و ساختار آموزش و پرورش، ازجمله فرایندهای جامعه پذیری رسمی بوده که با بکارگیری روش صحیح و اصولی، نقش موثری در نهادینه سازی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در میان دانش آموزان را داراست. در تحقیقات جامعه شناختی از این فرایند به مکانیزم شناختی تعبیر شده که بکارگیری آن بیشتر متوجه نهادهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه هاست. حال پژوهش حاضر درصدد است تا به صورت توصیفی تحلیلی، به روش فیش برداری و با بهره گیری از آیات و روایات، منابع کتابخانه ای و نیز با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری و کلام شهدای انقلاب اسلامی به تبیین و تشریح چگونگی نهادینه سازی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در میان دانش آموزان پرداخته و نیز آثار آن را بر امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان داد مواردی چون خانواده، مدرسه، رسانه و گروه هم سالان از جمله مهم ترین عوامل ایجاد، تقویت و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف بوده که در صورت تحقق، نتایجی چون تکامل انسانی، تکامل و استحکام خانواده، ایجاد امنیت و مبرا شدن جامعه از تحریکات جنسی و جلوگیری از فحشاء و منکرات اخلاقی را در پی دارد.

لینک کمکی