فایل رایگان شناسايي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تفاوت های فردی دانش آموزان ازنظر پیشرفت تحصیلی و عوامل اثرگذار بر آن ازجمله مسائل مهمی است که همیشه مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است. دانش آموزانی که اهداف رویکرد- عملکرد را انتخاب می کنند بر عملکردشان در مقایسه با دیگران توجه دارند و یادگیری را وسیله ای برای رسیدن به هدفشان تلقی می نمایند. در سال های اخیر پژوهش ها نشان داده اند که اهداف پیشرفت نه تنها با پیشرفت تحصیلی، بلکه همچنین با هیجان های تحصیلی همبستگی دارند. یادگیری صریح و یادگیری ضمنی. این دو نوع یادگیری چه از نظر عملکردی و چه از نظر مناطق مغزی درگیر، مجزا هستند. در این پژوهش به فایل رایگان شناسايي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پرداخته شده است.

لینک کمکی