فایل رایگان شيوه هاي يادگيري و موانع آن در کلاس هاي چند پايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شيوه هاي يادگيري و موانع آن در کلاس هاي چند پايه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش یک حق عمومی است و هر کودکی حق دارد که از آموزش بهره مند گردد، از این رو ایجاد کلاس های چندپایه توانسته است در جهت تحقق این مهم در مناطق دور افتاده، روستایی و عشایری نقش بسزایی را ایفا کند. مقاله حاضر روش تحقیق کتابخانه ای ساده می باشد که با هدف بررسی شیوه های یادگیری دانش آموزان وموانع ومشکلات آن در کلاس های چند پایه انجام پذیرفته است براساس نتایج به دست آمده، مشارکت فعال، مشارکت اجتماعی، فعالیت های معنا دار، ارتباط دادن اطلاعات جدید به پیش آموخته ها، راهبردی بودن، خود نظم جویی و فکور بودن، سازماندهی مجدد پیش دانسته ها و کمک به دانش آموزان برای انتقال یادگیری از شیوه های موثر یادگیری دانش آموزان می باشد و پیچیدگی کلاس های چند پایه، کمبود زمان، دو زبانه بودن دانش آموزان روستایی، کمبود اطلاعات حرفه ای معلمان، ضعف توان علمی دانش آموزان واضافه شدن پایه ششم ابتدایی از مهم ترین مشکلات آموزشی در کلاس های چند پایه به شمار می روند.

لینک کمکی