فایل رایگان نقش خانواده در سلامت روان کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش خانواده در سلامت روان کودکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های مهم و همیشگی بشر، سلامت روان است. انسان همواره به دنبال راه کارها و روش هایی برای تامین سلامت روان است. سلامت روان واژه ای است که در بسیاری از موارد بیماری و اختلال را به اذهان نزدیک می سازد ولی در واقع معنای صوری و واقعی آن همان سلامت جسم و روان در ابعاد فردی و اجتماعی است. با این وصف انسان سالم و خانواده متعادل، کسی است که بتواند بین انتظارات و توان خود، تعادل پایدار و پویایی برقرار نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در تامین سلامت روان کودک ،در نظامی منسجم و کاربردی و با ارائه طرحی تازه، به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخه ای صورت گرفته و به دنبال آن است که تاثیر خانواده در سلامت روان کودک را مورد بررسی قرار دهد و بر ضرورت تربیت و روابط سالم در خانواده جهت تامین سلامت روان تاکید می کند. پس از آن که نقش خانواده مورد بررسی قرار گرفت به شرح ویژگی های خانواده سالم و نوع روابط آن ها و هم چنینبه تاثیر اوقات فراغتی که با یکدیگر سپری می کنند می پردازد. در پایان راهکارها و پیشنهاداتی را در راستای تامین سلامت روان کودکان ارایه می دهد.

لینک کمکی