فایل رایگان نقش خانواده درپيشگيري از اعتياد فرزندان: يک مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش خانواده درپيشگيري از اعتياد فرزندان: يک مطالعه مروري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

خانواده ها در تربیت و هدایت جوانان نقش اساسی دارند و در این میان اگر بین خانواده ها و جوانان فاصله و یا مشکلی وجود داشته باشد آن گاه امکان انحراف افزایش می یابد. تحقیقات متعدد بیانگر آن است که نوع رابطه والدین بافرزندانشان در جلوگیری از کشیده شدن به ورطه سیاه اعتیاد بسیار جدی است. یعنی در خانواده هایی که کانونی گرم وجود داشته است کمتر انحرافات اخلاقی و گرایش به اعتیاد دیده شده است و در عوض در خانواده ها یی که نتوانسته اند با فرزندان خود رابطه عاطفی منطقی و سالمی بر قرار کنند آمار اعتیاد و سایر آسیب ها به مراتب بیشتر است. اعتیاد یک بیماری جسمی و روانی در نظر گرفته می شود که به دلیل ماهیت پیش رونده اش سلامت فرد و جامه را در همه ابعاد زندگی به خطر می اندازد. خانواده به عنوان محل پایه ریزی شخصیت فرزندان نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، من جمله اعتیاد به مواد مخدر دارد. در این مقاله که با مروری برمطالعات انجام شده در این زمینه می باشد به بررسی نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان پرداخته می شود.

لینک کمکی