فایل رایگان نقش رسانه ها درگفتمان سازي حمايت از کالاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش رسانه ها درگفتمان سازي حمايت از کالاي ايراني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی نقش رسانه ها (تلویزیون) در گفتمان سازی حمایت از کالای ایرانی در بین خانواده ها پرداخته است؛ اقداماتی که رسانه ملی برای ایجاد حرکتی بنیادی در بین خانواده ها برای انتخاب و مصرف کالای تولید داخلی به جای کالای خارجی انجام می دهد می تواند بیش از هر نوع اقدام دیگری تاثیرگذار باشد. چراکه امروزه نقش انتقال اطلاعات در سازوکارهای تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار است. رسانه ها به عنوان یک ابزار انتقال هنجار فرهنگی و اجتماعی می توانند برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که اهداف خاصی را دنبال می کنند به مخاطبین انتقال دهند. رسانه ها می توانند از طریق ساده سازی ادراک، زمینه لازم را برای تثبیت فرهنگ فراهم آورده و منجر به تغییر رویه مصرف در بین اقشار خانواده کردند. در این راستا، نقش اصلی رسانه آن است که با استفاده از قالب های ادراکی و تحلیلی، در جامعه یکدلی و همبستگی ایجاد کند. رسانه با معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات داخلی در شرایط مشابه، در تحقق اهداف سال تولید داخل و حمایت ازکالای ایرانی، به دولت کمک می کند. در این طرح، نقش ابزارهای ارتباطی، به ویژه صد اوسیما، در نهادینه سازی فرهنگ تولید وگفتمان سازی برای حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی بررسی می شود که مخاطب اصلی آن آهاد مردم و خانواده های ایرانی می باشند. بررسی ها نشان از تاثیر عمیق رسانه ها (تلویزیون) در ایجاده انگیزه برای مصرف کالاهای ایرانی در بین خانواده دارد.

لینک کمکی