فایل رایگان نقش فضاهاي مجازي بر آموزش شهروندي در بين شهروندان تهراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فضاهاي مجازي بر آموزش شهروندي در بين شهروندان تهراني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

آموزش شهروندی یکی از مفاهیمی مهم زندگی شهری است که به وسیله ارگان ها و ابزارهای متنوع به مردم منتقل می شود. در گذشته مدارس و مطالب درسی در کنار نهادهای فرهنگی شهرداری و صدا سیما به انتقال مفاهیم و ارزش های اجتماعی می-پرداختند و امروز در کنار رسانه های جمعی، رسانه های اجتماعی به واسطه قابلیت ها به تولید و انتقال محتوای آموزشی می پردازد و می تواند نقش بسزایی در آموزش شهروندی داشته باشد. این پژوهش درصدد شناسایی بررسی نقش فضاهای مجازی با آموزش شهروندی در بین شهروندان تهرانی بالای 15 سال است.. روش تحقیق پیمایش و ابزار پژوهش پرسشنامه است که روی 384 نفر از شهروندان تهرانی بالای 15 سال از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین آموزش شهروندی و متغیرهای مدت استفاده از فضاهای مجازی، اعتماد به فضاهای مجازی، نوع نگرش به شبکه اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی فضای مجازی در قالب استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، اینترنت و سایت ها می تواند در افزایش مشارکت یا حس مشارکت و افزایش آگهی شهروندان نقش به سزایی داشته باشد.

لینک کمکی